Ledercoaching

Coaching til dig, der vil mestre dine udfordringer og nå dine mål som leder – personligt, relationelt og professionelt.

Coaching til dit personlige lederskab

Vil du have loyale medarbejdere og stå stærkt i din lederrolle?

Med et ledercoachingforløb får du professionel sparring til at udvikle dit lederskab og mestre dine udfordringer med medarbejdere, team og resultatopnåelse.

Brug ledercoaching til at nå dine mål og udvikle dig som leder
– personligt, relationelt og professionelt.

Hvad er ledercoaching?

Om det handler om vækstmål, stresshåndtering, personaleledelse eller forandringsledelse, kræver rollen som leder meget af dine faglige og ikke mindst personlige kompetencer – og dem kan du udvikle via et ledercoachingforløb.

Under et ledercoachingforløb fokuserer vi på dine udfordringer, ønsker, mål og udvikling af kompetencer som leder. Gennem sessioner i et trygt og fortroligt rum afdækker vi i fællesskab, hvad der helt specifikt udfordrer dig, og implementerer strategier og handlemåder, som fører til dine ønskede resultater.

Som din coach fungerer jeg som dit spejl, din sparringspartner og rådgiver, og du kan forvente, at du bliver både udfordret og mødt med rummelighed og empati gennem forløbet. Du har naturligvis min fulde fortrolighed og diskretion.

For at du får det optimale ud af coachingen, forudsætter det, at du er interesseret og engageret i din egen personlige udvikling, nysgerrig på din egen rolle og bevidst om dit ansvar i forbindelse med relationer og kommunikation – og åben og modtagelig for feedback og forslag til forandringer.

Hvad kan du bruge ledercoaching til?

Tag livtag med dine personlige udfordringer i lederrollen

Coaching af dig som leder eller mellemleder tager udgangspunkt i dine udfordringer og udviklingsmål i din position som leder.
Typiske fokusområder i det refleksionsrum, ledercoaching-forløbet udgør, kan f.eks. være din ledelsesstil, lederrolle, autoritet og planlægning samt dine ambitioner, tvivlsspørgsmål, samarbejdsproblemer og personlige udfordringer i jobbet som leder.

Forebyg sygemeldinger og styrk trivslen på teamet

Andre fokuspunkter kan være samtaler om og værktøjer til at forebygge mistrivsel, stressnedbrud og sygemeldinger på teamet.
Håndtere stressramte medarbejdere, identificere og løse konflikter i medarbejdergruppen.
Højne trivslen og tilfredsheden på teamet
– og generelt blive bedre til personaleledelse eller forandringsledelse.

Led dit team med integritet og autencitet

Du kan også benytte coachingen til at afklare dine værdier og visioner og styrke dine kommunikationsfærdigheder.
Udstikke kursen med en klar strategi, fremstå som en leder med integritet og autencitet og styrke dine kompetencer til at motivere, inspirere og samle dine medarbejdere på en måde, hvor de hver især og som samlet team oplever den tryghed, respekt og tillid, der er grundlaget for, at de forstår og følger dig.

Praktisk om ledercoaching v. Peak Outcome

Helle-Monika Hobbs - Ledercoaching Peak Outcome

En ledercoaching-session har en varighed á 90 minutter.

Et typisk ledercoaching-forløb strækker sig over fem – ti sessioner, som afholdes med en eller to ugers mellemrum.

I begyndelsen typisk en gang ugentligt og sidst i forløbet typisk hver 14. dag. Senere kan det være fordelagtigt med et par månedlige opfølgningssessioner.

Ledercoachingsessionerne afholdes som udgangspunkt hos dig, i et uforstyrret lokale i virksomheden. Alternativt i et lejet mødelokale eller som walk & talk-sessioner. Online-sessioner er også muligt, såfremt du foretrækker det.