Coaching

Her på siden kan du læse om, hvad coaching er, og hvordan coaching foregår hos Peak Outcome v. Helle-Monika Hobbs

Hvad er coaching – og hvad er coaching ikke?

Et forløb hos en coach er helt kort sagt: Et samtaleforløb med et klart fokus og mål, som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for forandring.

Din coach fungerer således både som en fortrolig samtalepartner og som en form for spejl og sparringspartner for dig – uden fordomme og forventninger. Dog forventes det, at du tager ansvar for din egen udvikling, forpligter dig til processen og overholder aftaler om hjemmeopgaver m.v., så du kan få det optimale ud af coachingen og nå de resultater og mål, som du sammen med din coach definerer for forløbet.

OBS: Coaching er ikke terapi..

Et forløb hos en coach er ikke et terapiforløb, som hvis du f.eks. går til en psykolog eller psykoterapeut, og skal ikke bruges til at bearbejde traumer og store livskriser.

… Men coaching fører udvikling med sig

Ligesom hos en terapeut, vil du gennem et seriøst coachingforløb gå igennem en udvikling, hvor du kommer i kontakt med dybere lag af din personlighed, mens du bliver mere bevidst om dine følelser, overbevisninger, handlemønstre og værdier.

Det er den skærpede bevidsthed og erkendelserne, som du gør dig undervejs i coachingforløbet, din coach vil hjælpe dig til at bruge, så du skridt for skridt kan skabe de forandringer, du ønsker for dig selv.

Hvad kan man bruge coaching til?

Coaching kan bl.a. hjælpe dig til at:

  • Belyse og afklare psykologiske, faglige og relationelle problemstillinger
  • Få fuldstændig klarhed over hvad det er, der fastlåser og hindrer dig i at opnå det, du ønsker
  • Blive bevidst om, hvad der skal til, for at du kan rydde forhindringerne af vejen og overkomme dine udfordringer
  • Finde frem til de løsninger, som passer allerbedst til at ændre på lige netop din situation
  • Finde modet og drivkraften til at handle på dine ønsker og drømme
  • Lægge og følge den plan, som skaber forandringerne og fører dig i mål

Hvordan foregår coaching?

I et coaching-forløb hos mig bliver du mødt og rummet gennem aktiv og empatisk lytning. Udgangspunktet er det, du ønsker at blive coachet på, omdrejningspunkterne er det, der ligger til grund for dit ønske, dine udfordringer ift. at nå dit mål, og dine muligheder for at rydde forhindringerne af vejen og opnå de resultater, du drømmer om.

Som din coach fungerer jeg som en professionel samtalepartner, og du vil opleve, at jeg er nærværende, fordomsfri, tilstede og ægte interesseret i dig og det, du deler med mig – mens jeg lytter efter og påpeger åbninger og sprækker i din fortælling, som kan hjælpe dig til at finde de ressourcer i dig selv, som du kan trække på, for at skabe den forandring, du ønsker og har behov for.

Og så vil du arbejde med dine udfordringer. De udfordringer, som er vigtigst for dig at arbejde med her og nu. Jeg hjælper dig til at se dem klart og til at finde modet til at handle på dem. På den måde fungerer jeg som din coach også som din sparringspartner, som den, der holder spejlet op foran dig og hjælper dig med at pudse det, så du kan se klart og erkende og beslutte dig for, hvad du kan og vil forandre i dig selv og dit liv – i fuld bevidsthed om, hvilke konsekvenser, det vil føre med sig.

Når du har besluttet dig for at handle på dine erkendelser, er jeg hånden i ryggen på dig, som hjælper og støtter dig gennem forandringerne, du skaber. Jeg udfordrer dig på dine hæmmende overbevisninger, fastholder dig på dine værdier og din beslutning, og hvis du er ved at miste modet, inspirerer jeg dig til at genfinde motivationen, energien og troen på dig selv, dit værd og dine mål.

Kort sagt hjælper jeg dig gennem afklaring, erkendelse, accept, beslutninger og handling til at finde mulighederne og skabe de forandringer, som er vigtige for dig og dit liv her og nu.

Sådan foregår coaching hos mig.