Peak Outcomes 3 P’er til succesfuld virksomhedsudvikling


Virksomhedsudvikling med succesPower, Pricipper og Praksis!

Hos Peak Outcome praktiserer vi med power og bæredygtige principper, når vi hjælper ledere, teams og formidlere til succes og toppræstationer.

Vi arbejder primært med virksomhedsudvikling, og vores kerneområder er Executive Coaching,  Teambuilding samt intensive seminarer og workshops til ledere og formidlere, som vil klædes på med ny viden og effektive metoder til bedre præstationer og resultater.

Vores team består af professionelle, fagligt stærke ledelseskonsulenter, teamtrænere og performers, med mange års erfaring og tradition for nytænkning og banebrydende metoder.


Principper

Hos Peak Outcome arbejder vi med bæredygtige metoder, bæredygtige mål og bæredygtige resultater og lader os kontinuerligt inspirere af ny viden og praksis indenfor virksomhedsudvikling, teamdynamik og bæredygtig ledelse.

For dig og din virksomheds udvikling betyder det, at knivskarpe mål, klare visioner og balance mellem værdier og adfærd er en del af udkommet, og effekten bliver målbar på bundlinjen, fordi mening og formål går hånd i hånd med motivation, trivsel og effektivitet for såvel den enkelte medarbejder som for hele teamet.


Praksis

I enhver proces, vi arbejder med, indgår afklaring af kritiske faktorer, basal adfærdsforståelse og indsigt i dynamikker, relationer, styrker og svagheder. Herigennem bliver I klædt på med viden og værktøjer, som ruster jer til at imødegå og overvinde væsentlige problemer nu og fremadrettet og hjælper jer til at etablere den sammenhængskraft i medarbejdergruppen, som skaber et fælles ansvar for bæredygtige strategier og topresultater.

Om du vil optimere på dit team eller egne lederevner, bliver du, gennem et samarbejde med Peak Outcome, mødt på de ønsker, behov og mål, der er væsentlige for dig og den udvikling, din virksomhed stiler efter. Vi analyserer situationen og lægger strategien i overensstemmelse med jeres mål og vores værdier om bæredygtighed, og sikrer herved, at udviklingen sker ud fra et stærkt og bæredygtigt fundament.

Et solidt fundament hvor motivation, retning og sammenhængskraft sikrer, at der er flow i kommunikationen, trivsel i organisationen, effektivitet i arbejdsgangene og succes på alle parametre!


Power

Udover høj faglighed og professionalisme lægger vi hos Peak Outcome vægt på, at alle konsulenter er stærkt engagerede personligheder med stor personlig power og gennemslagskraft.

Det betyder, at undervisning, foredrag og facilitering af seminarer og workshops fra Peak Outcome altid bliver leveret med ligeså høj energi som faglighed – somme tider med kant og endda en udtalt uformel tone, og at budskaberne kommer ud over kanten på en rammende, vedkommende måde, som både stimulerer, udfordrer og aktiverer deltagere og tilhørere.

Det betyder også, at du, når du vælger eksempelvis et Peak Performance Teambuilding Seminar, er garanteret, at seminaret faciliteres af konsulenter som, udover overblikket og værktøjerne, har den personlige styrke, det kræver, at lede processen og styre den hele vejen – også hvis uvejret raser, og bølgerne går højt!

At vi er store personligheder med stærk gennemslagskraft er til gengæld ikke ensbetydende med, at vi er store egoer, som ikke er lydhøre, empatiske og modtagelige – tvært imod! For alle vore konsulenter er integritet en stærk personlig egenskab, og blandt andre nøgleord, vi arbejder ud fra, er respekt, dedikation, nysgerrighed, nærvær, tillid, tryghed, relationer og resultater.

Om det handler om personlig udvikling, ledelsesmæssige og/eller samarbejdsmæssige udfordringer og processer, har vi alle gået vejen og forstår de – ofte komplekse – psykologiske mekanismer, som altid er til stede og skal tages hånd om i processen.
Det bliver de her. Med fast hånd, følsom hånd og hånd, som tager i hånd – og holder fast hele vejen fra start til slut.

I det personlige coachingforløb betyder det, at du vil blive rummet, respekteret og forstået – og, at du vil have en skarp sparringspartner, som afbryder dig i dine historier og udfordrer dig på dine overbevisninger og handlemønstre, så du ender der, hvor du vil hen fremfor der, hvor du ikke vil hen!

Vi arbejder ikke på at få ‘den bedste udgave af dig’ på banen; dén udgave ser vi som en floskel, så vi arbejder med dig, som den du er, og tager det som en selvfølge, at du allerede ér ‘den bedste dig’ på vej videre til noget, der giver mere mening og bedre resultater, end du oplever der, hvor du kommer fra.

Uanset hvilken af vore konsulenter du møder, vil du altid møde et menneske, som er fagligt funderet, dybt engageret og fuldt ud dedikeret, når han/hun tager hånd om situationen. Du vil også møde et menneske, som taler rent ud af posen og guider dig andetstedshen, hvis det er det, du trænger til, for vi spilder hverken din eller egen energi på endeløse seancer og forløb uden udvikling!


I forventningen om, at du har forventninger til os, stiller vi krav til dig, så du kan forvente, vi hjælper dig med at indfri dine egne! Sådan skaber vi sammen de bedste resultater for dig og din virksomheds udvikling.


Vil du også peake din virksomheds udvikling med power, principper og praksis? Kontakt Peak Outcome, her!

Back to Top