Teambuilding, som skaber Peak Performance Teams


PEAK dit TEAM med et resultatorienteret teambuilding-seminar og opnå:

Team-building og træning til Peak Performance Teams

Flow i arbejdsgangene

Flow i kommunikationen

Medarbejdertrivsel

Formindsket sygefravær

Innovation

Resultatopnåelse

Effektivisering

Vækst

Større kundetilfredshed

Peak performance


Teamtransformationer, som skaber sammenhæng, fremdrift og overskud

  • Imødegå problematikker, som hver dag koster dyrt i tab af indtægt, missede deadlines, svigtende ordrer, sygefravær, ressourcespild, konflikter, svingdøre og løbende meromkostninger til eksterne rådgivere og konsulenter.
  • Tag hånd om problematikker, som – udover kedelige tal på bundlinjen – slår skår i tilliden, forpurrer kommunikationen, forårsager stressnedbrud og belaster samarbejdet både internt og eksternt.

PeakTeam – teambuilding med et forretningsorienteret fokus

Hos Peak Outcome har vi et forretningsorienteret fokus og vores kunders ønskede outcome for øje. Når vi faciliterer teambuilding-processer, handler det således om at nå de mål, der er vigtige for netop jeres organisation eller virksomhed. Om det drejer sig om samarbejdsevner, vækstmål, sammenlægninger eller anden forandring, som teamet skal kunne imødegå og håndtere som en enhed, faciliterer vi alle teamprocesser med integritet, engagement og høj energi.


Resultatorienteret teambuilding – uden elastikspring og julelege!

Teambuilding strategi og samarbejdsøvelserVi sætter en ære i selv at levere toppræstationer, så selvom vi hverken benytter os af glødende kul, elastikspring eller andre ekstreme former for grænsebrydning, garanterer vi med PeakTeam-teambuilding-seminaret en dynamisk og resultatorienteret proces, hvor deltagerne gennembryder forhindringer, overvinder begrænsninger og udstyres med værktøjer, som også fremadrettet skubber grænser for den enkeltes og det samlede teams formåen.

Gennem teoretiske opgaver og praktiske øvelser afklarer vi kritiske faktorer og symptomer på væsentlige problemer. Teammedlemmernes viden om egne og andres ressourcer og færdigheder styrkes, og gennem processer med afklaring, målsætning, planlægning og implementering sikrer vi, at teamet efter PeakTeam returnerer til virksomheden med en fælles, visionær team spirit.

– En team spirit funderet på gennemarbejdede værdier, klare visioner samt bæredygtige løsninger og mål – og commitment til at levere ikke blot high, men PEAK performances!


Praktisk om teamtræningen PeakTeam

Teambuilding-seminaret er en proces udviklet specifikt til ovennævnte formål, og for at sikre det optimale udkomme afholdes PeakTeam i internat over to sammenhængende dage og faciliteres af to erfarne proceskonsulenter.

Programmet tilrettelægges hver gang nøje, så det målrettes kundens aktuelle behov vedrørende det pågældende team. Dette sikrer vi gennem forudgående besøg på virksomheden og indsamling af relevante informationer via spørgeskemaer, som udveksles med deltagerne forud for seminarets afholdelse.


Evaluering, opfølgning og implementering efter al teambuilding

Teambuilding strategiudvikling

Alle vore teambuilding-seminarer afsluttes med en evaluering på stedet, og vore proceskonsulenter foretager efterfølgende evaluering med samt briefing af kunden og/eller lederen af det pågældende team.

Da enhver forandring kræver forankring, tilrettelægger vi, i samråd med lederen, endvidere kortere eller længere opfølgningsforløb, som sikrer optimal implementering, fortsat motivation og fastholdelse samt eventuelle justeringer, der måtte være tiltrængt i tiden umiddelbart efter teambuilding-seminaret.

Disse opfølgningsforløb foregår på virksomheden og har typisk en varighed af to-fire timer pr. gang.


Kontakt Peak Outcome og lad os høre, hvordan du ønsker at peake dit team

Back to Top